Ψηφιακός κόσμος

αναλογικό ψηφιακό

το Αναλογικό & το Ψηφιακό

 Στόχοι
Ο μαθητής, μετά από το μάθημα αυτό, θα μπορεί:
 • να διακρίνει πότε μια συσκευή είναι αναλογική και πότε ψηφιακή, με βάση τις αρχές λειτουργίας της.
 • να περιγράφει τι είναι δυαδικό ψηφίο.
 • να δίνει παραδείγματα κωδικοποίησης.
 • να περιγράφει πώς αναπαρίστανται οι χαρακτήρες και οι αριθμοί σε δυαδική μορφή στον υπολογιστή.
 • να συσχετίζει το bit με το Byte.
 • να κατονομάζει τα πολλαπλάσια του Byte.
 • να αναγνωρίζει ότι όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται στον υπολογιστή σε ψηφιακή μορφή.
 • να μετατρέπει τα πολλαπλάσια του Byte σε μονάδες Byte. 

Λέξεις κλειδιά

 • Αναλογικό, Ψηφιακό, Δυαδικό ψηφίο, bit, Byte, Συστήματα αρίθμησης.

Διαβάστε, διερευνήστε, πειραματιστείτε


Εργασίες - Ασκήσεις

  1. Γιατί χρησιμοποιούμε το δυαδικό σύστημα (0, 1) στον Η/Υ και όχι το δεκαδικό;
  2. Με τη βοήθεια του μικροπειράματος της μετατροπής από το δεκαδικό στο δυαδικό, μετατρέψτε τους παρακάτω δεκαδικούς σε δυαδικούς αριθμούς:
     4 =               8 =                 10 =             35 =
   65 =              70 =               100 =           200 =
  3. Με τη βοήθεια του μικροπειράματος της Κωδικοποίησης χαρακτήρων στο δυαδικό σύστημα, γράψε τους κωδικούς των παρακάτω χαρακτήρων:
   Α =                      α =                 $ =                + =                    9 =        
   C =                      a =                @ =                ( =                    Ω =
   και με τη βοήθεια της Κωδικοποίησης λέξης στη μνήμη του υπολογιστή, των λέξεων:
   ΓΑΤΑ =          
   DOG = 
  4. α) Τι συμβολίζουμε με b και τι με B ?  b=.................   B=.....................
   β) Πόσα Bytes είναι τα 8 bits?     8 bits = ............ Byte.
   γ) Πόσα bits είναι τα 1000 Bytes ?  1000 Bytes = ............. bits.
   δ) Πόσα Kb είναι τα 1000 Bytes ?  1000 Bytes = ............. Κb.
   ε) Πόσα bits χρειάζονται για να κωδικοποιηθεί ένας χαρακτήρας στον κώδικα ASCII? ..........
   στ) Πόσοι χαρακτήρες χωράνε σε 500 ΚΒ; ............................
  5. Πόσους δυαδικούς κωδικούς μπορούμε να φτιάξουμε αν έχουμε:
   α) 2 ψηφία ........................
   β) 8 ψηφία ........................
   γ) χ ψηφία ........................
  6. Ποια είναι τα πολλαπλάσια του Byte με σειρά μεγέθους;
   ............................................................................................
  7. Ας υποθέσουμε ότι μια εγκυκλοπαίδεια έχει 10 τόμους. Κάθε τόμος έχει 200 σελίδες και κάθε σελίδα 2000 χαρακτήρες. Πόσα περίπου Byte θα καταλαμβάνει η εγκυκλοπαίδεια σε ένα σκληρό δίσκο, αν την εκδώσουμε σε ψηφιακή μορφή;
  8. Χαρακτηρίστε (Σ) Σωστές ή (Λ) Λάθος τις επόμενες προτάσεις:
  • α) Οι φωτογραφίες από μια αναλογική φωτογραφική μηχανή με φιλμ, έχουν στην πραγματικότητα καλύτερη ποιότητα από τις ψηφιακές φωτογραφίες. ..............
  • β) Είναι απαραίτητο να αντικαταστήσουμε όλες τις παλιές συσκευές μας με τις αντίστοιχες ψηφιακές. ......
  • γ) Η μουσική που ακούμε από ένα CD αλλοιώνεται, όταν ακούσουμε πολλές φορές το CD. .........
  • δ) Μια φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή μπορεί να αναπαραχθεί με την ίδια ποιότητα, χωρίς να έχει σημασία πότε αποθηκεύτηκε για πρώτη φορά. ..........
(Από τον κ.  Αθανάσιο Ι. Τσαγκατάκη καθηγητή στο 2ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου )

Μαθαίνω παίζοντας:
                             1) "Ο κρυμμένος θησαυρός"
                             2) Σταυρόλεξο (on line), - Σταυρόλεξο (pdf)
                             3) Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης