Υπολογιστικά Φύλλα

Microsoft EXCEL

Η εφαρμογή Υπολογιστικού Φύλλου EXCEL της Microsoft που βρίσκεται στο πακέτο MS OFFICE.

Open Office CALC

Η εφαρμογή Υπολογιστικού Φύλλου CALC του ανοικτού πακέτου λογισμικού OPEN OFFICE.

Δίκτυα ΥπολογιστώνΔίκτυο Υπολογιστών
(Computer Network), 
Πρωτόκολλο Επικοινωνίας
Τοπικό Δίκτυο (LAN),
Δίκτυο Ευρείας Περιοχής
(WAN),
Διαδίκτυο (Internet), 
Εξυπηρέτης (Server),
Πελάτης (Client), 
Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου
(Internet Services Provider)
Σύνδεσμοι Μελέτης
 1. Δίκτυα υπολογιστών στο σχολικό διαδραστικό βιβλίο
 2. Δίκτυα (εκπαιδευτικό video)
 3. Τα είδη των δικτύων (εκπαιδευτικό video)
 4. Τα είδη των δικτύων (διαδραστική παρουσίαση)
 5. Ιστορία του Διαδικτύου (εκπαιδευτικό video)
 6. Πως ταξιδεύουν οι πληροφορίες στο Internet (διαδραστική παρουσίαση)
 7. Η σύνδεση ενός υπολογιστή στο Διαδίκτυο (διαδραστική παρουσίαση)
 8. Το σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής (διαδραστική παρουσίαση)
Σύνδεσμοι αυτοαξιολόγησης
 1. Ένα σταυρόλεξο για τα δίκτυα υπολογιστών
 2. Ερωτήσεις (επιλέξτε α) τη Β΄ Γυμνασίου. β) Γνωρίζω τον υπολογιστή, γ) Σύνδεση υπολογιστών, δ) από τη βαλίτσα τα 4, 5 κ 6)
 3. Quiz I στα Δίκτυα υπολογιστών (από τον κ. Αθανάσιο Ι. Τσαγκατάκη καθηγητή Πληροφορικής του 2ου Γυμνασίου Ζεφυρίου)
 4. Quiz IΙ στο Διαδίκτυο (από τον κ. Αθανάσιο Ι. Τσαγκατάκη καθηγητή Πληροφορικής του 2ου Γυμνασίου Ζεφυρίου)
Ερωτήσεις
1. Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών
2. Πώς μπορούμε να συνδέσουμε δύο υπολογιστές που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, μεταξύ τους;
3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των δικτύων υπολογιστών;
4. Ποια είναι τα είδη των δικτύων ανάλογα με τη γεωγραφική έκταση που καλύπτουν;
5. Τι απαιτείται για τη σύνδεση του υπολογιστή μας στο Διαδίκτυο;

Η εικόνα στον υπολογιστή

Ψηφιoγραφικές Εικόνες - BitmapΗ τίγρη
Ο άνδρας και το λιοντάρι
Ο Φάρος και το άλογο
Δραστηριότητα 1
Διαλέξτε μια εικόνα από τις προηγούμενες (πρώτα κάντε κλικ επάνω της να ανοίξει στο πραγματικό μέγεθος), αποθηκεύστε την στον υπολογιστή σας και βρείτε και καταγράψτε στο τετράδιό σας τα χαρακτηριστικά της: Ανάλυση (Διαστάσεις πλάτος Χ ύψος), Βάθος χρώματος (bit), Μέγεθος (σε Bytes), Είδος (jpg, gif, png, bmp).

Διανυσματικές Εικόνες -
Scalable Vector Graphics (SVG)

Αυτές οι εικόνες σχηματίζονται από τη σύνθεση γεωμετρικών σχημάτων (γραμμών, ορθογωνίων, ελλείψεων και τόξων) και ονομάζονται διανυσματικές.
Οι διανυσματικές εικόνες έχουν δύο πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά:
 • αποθηκεύονται σε πολύ μικρό μέγεθος μνήμης σε σχέση με τις ψηφιογραφικές,
 • όσο και να τις μεγεθύνουμε, αυτές αναπαράγουν τέλεια το περιεχόμενο τους.
Οι εντολές αριστερά, γραμμένες σε ένα αρχείο *.html και εκτελεσμένες σε ένα φυλλομετρητή εμφανίζουν το γραφικό στα δεξιά.
Περισσότερα παραδείγματα SVG στο https://www.w3schools.com/graphics/svg_examples.asp

Ασκήσεις
>> Κάντε μια εικόνα στη ζωγραφική των windows με ανάλυση 800Χ600 pixels, για παράδειγμα:

.και αποθηκεύστε την 4 φορές επιλέγοντας κάθε φορά ένα από τα διαφορετικά είδη αρχείων εικόνας: (bmp, png, jpg, gif). 
      Κατόπιν φτιάξτε και συμπληρώστε στο Excel τον επόμενο πίνακα:

Αυτοαξιολόγηση