Το Εσωτερικό του Υπολογιστή


Διαβάστε το κεφάλαιο 2 στο διαδραστικό σχολικό βιβλίο
.

2.1 Ο Προσωπικός Υπολογιστής εσωτερικά


2.2 Εσωτερικές κάρτες
Παρουσίαση: Εσωτερικές κάρτες  (από το διαδραστικό βιβλίο)

2.3 Θύρες σύνδεσης
Παρουσίαση: Θύρες σύνδεσης (διαδραστικού βιβλίου)
Δραστηριότητα: Θύρες σύνδεσης και περιφερειακές συσκευές  (διαδραστικού βιβλίου)

Εννοιολογικοί χάρτες για το εσωτερικό  του υπολογιστή

(κατεβάστε τους 2 επόμενους χάρτες και συμπληρώστε τους με την εφαρμογή cmaptools)
1. Εννοιλογικός χάρτης για "Το εσωτερικό του υπολογιστή"
2. Εννοιολογικός χάρτης για τις "Θύρες σύνδεσης"
 
Δοκιμάστε τις γνώσεις με ένα Quiz 20 ερωτήσεων On Line
(του καθηγητή πληροφορικής κ. Αθανασίου Ι. Τσαγκατάκη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου