Δίκτυα ΥπολογιστώνΔίκτυο Υπολογιστών
(Computer Network), 
Πρωτόκολλο Επικοινωνίας
Τοπικό Δίκτυο (LAN),
Δίκτυο Ευρείας Περιοχής
(WAN),
Διαδίκτυο (Internet), 
Εξυπηρέτης (Server),
Πελάτης (Client), 
Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου
(Internet Services Provider)
Σύνδεσμοι Μελέτης
 1. Δίκτυα υπολογιστών στο σχολικό διαδραστικό βιβλίο
 2. Δίκτυα (εκπαιδευτικό video)
 3. Τα είδη των δικτύων (εκπαιδευτικό video)
 4. Τα είδη των δικτύων (διαδραστική παρουσίαση)
 5. Ιστορία του Διαδικτύου (εκπαιδευτικό video)
 6. Πως ταξιδεύουν οι πληροφορίες στο Internet (διαδραστική παρουσίαση)
 7. Η σύνδεση ενός υπολογιστή στο Διαδίκτυο (διαδραστική παρουσίαση)
 8. Το σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής (διαδραστική παρουσίαση)
Σύνδεσμοι αυτοαξιολόγησης
 1. Ένα σταυρόλεξο για τα δίκτυα υπολογιστών
 2. Ερωτήσεις (επιλέξτε α) τη Β΄ Γυμνασίου. β) Γνωρίζω τον υπολογιστή, γ) Σύνδεση υπολογιστών, δ) από τη βαλίτσα τα 4, 5 κ 6)
 3. Quiz I στα Δίκτυα υπολογιστών (από τον κ. Αθανάσιο Ι. Τσαγκατάκη καθηγητή Πληροφορικής του 2ου Γυμνασίου Ζεφυρίου)
 4. Quiz IΙ στο Διαδίκτυο (από τον κ. Αθανάσιο Ι. Τσαγκατάκη καθηγητή Πληροφορικής του 2ου Γυμνασίου Ζεφυρίου)
Ερωτήσεις
1. Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών
2. Πώς μπορούμε να συνδέσουμε δύο υπολογιστές που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, μεταξύ τους;
3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των δικτύων υπολογιστών;
4. Ποια είναι τα είδη των δικτύων ανάλογα με τη γεωγραφική έκταση που καλύπτουν;
5. Τι απαιτείται για τη σύνδεση του υπολογιστή μας στο Διαδίκτυο;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου